OKAZJE

 

promocja I     OKAZJE - SPRZĘT KUCHENNY
sprzęt kuch 
Rabat -30% na piekarnik i 5 lat pełnej gwarancji na wszystkie sprzęty Electrolux przy zakupie min. 3 urządzeń z meblami kuchennymi.
 
Aby skorzystać z promocji należy zakupić 3 dowolne urządzenia (nie dotyczy akcesoriów) z katalogu Electrolux „Twoja kuchnia z przedłużoną gwarancją” dostępnego na http://www.electrolux.pl/Pomoc-techniczna/Pobierz-katalogi/
 
Piekarnik kupowany jest w preferencyjnych warunkach cenowych jako czwarte urządzenie w cenie -30% od ceny katalogowej.
 
Promocja obejmuje piekarniki standardowe oraz kompaktowe (w tym parowe i z funkcją mikrofal) z w/w katalogu.
 
 Dotyczy zakupu łączonego z meblami kuchennymi.
 
5-letnia gwarancja na urządzenia Electrolux wg promocji dla studiów mebli kuchennych „Twoja kuchnia z przedłużoną gwarancją” http://promocja-electrolux.pl/#1_TKG - dotyczy realizacji z datą końcową nie późniejszą jak 7 stycznia 2016 r. (ostateczny termin rejestracji urządzeń).

promocja II     JESIENNE OKAZJE - MEBLE KUCHENNE
meble kuch

Gratis oświetlenie LED przy zakupie mebli kuchennych od 14 tys. zł (wartość kuchni z wyposażeniem meblowym, bez sprzętów AGD i sanitarnych)
 
Dotyczy 9-punktowych listew LED frezowanych w płytę meblową wraz z jednym transformatorem. Dotyczy wyłącznie oświetlenia podszafkowego (kuchenne szafki wiszące).
 
Wartość detaliczna 1 listwy to 70 zł. Promocja przewiduje 1 listwę do każdej szafki wiszącej wg projektu kuchni.
 
Promocja nie dotyczy dodatkowych transformatorów, włączników meblowych oraz dłuższych listew LED. W przypadku konieczności użycia w/w akcesoriów, przedstawiana jest wycena elementów dodatkowych.
 

 promocja III     JESIENNE OKAZJE - SZAFY I GARDEROBY
szafy i gard
Gratis wysuwany wkład na buty Peka o wartości 240 zł http://www.b2bpeka.pl/index.php/product/show/productid/375460/root/Wk%C5%82ad_na_buty|_1060|_z_prowadnicami
 
Przy zakupie szafy lub garderoby od 3 tys. zł.
 
Dotyczy realizacji szafy lub garderoby z miejscem przewidzianym na zastosowanie w/w wkładu.
 

REGULAMIN PROMOCJI
„Jesienne okazje”

 
I. Postanowienia ogólne
 
1. Organizatorem promocji jest firma P.P.H.U. „MILAN” Jarosław Kraiński z siedzibą w Słupsku, przy Placu Dąbrowskiego 6, 76-200 Słupsk, o numerze NIP 839 117 12 69, zwana dalej MILAN.
2. Promocja trwa od 1 października do 31 grudnia 2015 r. Liczy się data zawarcia zamówienia z MILAN.
3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
4. Celem akcji promocyjnej jest promowanie produktów w celu zwiększenia ich popularności oraz sprzedaży.
5. Promocja łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez MILAN.
 
II. Warunki uczestnictwa w promocji
 
1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, pełnoletnich, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
2. W promocji mogą uczestniczyć osoby będące przedsiębiorcami, jeżeli zakup produktów na warunkach promocyjnych nie ma bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
3. Każdy ma prawo brać wielokrotny udział w promocji w okresie jej trwania.
 
III. Zasady przyznawania korzyści
 
1. Informacja o korzystaniu z promocji wpisywana jest w zamówienie zawarte z MILAN.
2. Nagrody przyznawane na podstawie akcji promocyjnej obejmują zakup łączony z meblami.
3. Nagrody dostarczane są wraz z przedmiotem zamówienia zawartego z MILAN na określony czas realizacji.
4. Pula nagród w czasie trwania akcji promocyjnej jest nieograniczona.
 
IV. Postanowienia końcowe
 
1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.milan-meble/promocje
2. Zasady przeprowadzania promocji określa niniejszy regulamin.
3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji promocji.
4. Biorąc udział w promocji, Zamawiający wyraża zgodę na udział w promocji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.